Monter/ka suhe gradnje

Upisati program osposobljavanja za montera suhe gradnje može osoba koja ima 18 godina i:

a) Završenu osnovnu školu
b) Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montera suhe gradnje

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: Alati i materijali za montiranje suhe gradnje, Radovi montiranja suhe gradnje, Zaštita na radu, Praktična nastava.

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.