Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju podopolagač/ica

Uvjeti upisa:
Završena osnovna škola
navršenih 15 godina života
liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova podopolagača

Nastavne cjeline: Materijali za podopolagačke radove
Jednostavni podopolagački radovi
Zaštita na radu
Praktična nastava