Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju soboslikar/ca – ličilac/teljica

Uvjeti upisa:
-18 godina života
-završena osnovna škola
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova SOBOSLIKARA/CE

Nastavne cjeline: Soboslikarski, ličilački i građevni materijali, Jednostavni soboslikarski i ličilački poslovi, Zaštita na radu i zaštita od požara, Praktična nastava