Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju SOBOSLIKAR/CA – LIČILAC/TELJICA

-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova SOBOSLIKARA/CE - LIČIOCA/TELJICE
Nastavne cjeline: soboslikarski, ličilački i građevni materijali, jednostavni soboslikarski i ličilački poslovi, zaštita na radu i zaštita od požara, praktična nastava.