Program osposobljavanja za poslove IZOLATERA/KE

Uvjeti upisa
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova IZOLATERA/KE
Predmeti: izolaterski i građevni materijali, poslovi izolatera, zaštita na radu,praktična nastava