Program osposobljavanja za rukovatelja/icu drobilicom za kamen

Uvjeti upisa:
1. završena najmanje osnovna škola
2. navršenih 18 godina života
3. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja/ice drobilicom za kamen

Nastavne cjeline:
Konstrukcija drobilice za kamen
Rukovanje drobilicom za kamen
Zaštita na radu,zaštita od požara i prva pomoć
Praktična nastava