Ronitelj/ica za građevinske podvodne radove

Program je prilagođen polaznicima koji moraju imati:
-najmanje završenu osnovnu školu
-zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ronioca u skladu s procjenom opasnosti za buduće poslove,
-navršenih 18 godina života za dubine ronjenja do 35 metra
-navršenih 21 godinu života za dubine ronjenja preko 35 metra
-završeni ronilački ispit minimalne kategorije R2 ili ekvivalent navedene kategorije po bilo kojoj priznatoj asocijaciji koja je verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Nastavni program obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Površinska podrška i komunikacije
2. Podvodni radni zadaci
3. Medicina ronjenja-barokomore
4. Ekologija i zaštita mora
5. Ronilački uređaji i strojevi
6. Tehnologija zanimanja
7. Alati
8. Zakoni,pravila i standardi
9. Zaštita na radu
10.Praktična nastava.
Nakon uspješnog savladanog programa polaznik se ocjenjuje sa „zadovoljio“ i stjeće pravo na javnu ispravu.
Javna isprava se izdaje prema propisanim službenim obrascima, a u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129 / 08., 50/10.