Rukovatelj/ica bagerom

U program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja/ice bagerom može se upisati osoba koja ima:
• završenu osnovnu školu
• posjedovanje vozačke dozvole B prometne kategorije
• navršenih 18 godina života
• liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice bagerom
Nastavni plan obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Osnovni dijelovi i održavanje bagera
3. Tehnologija rukovanja bagerom
4. Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10. za Rukovatelja/icu bagerom