Rukovatelj/ica betonarom

Uvjeti za upis:
-završena osnovna škola,
-liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja betonarom
-starost 18 godina
Nastavni plan sadrži sljedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Osnove mehanike
3. Motori s unutarnjim izgaranjem
4. Materijali za podmazivanje
5. Uljna hidraulika
6. Sredstva za nošenje tereta
7. Praktična nastava.
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.