Rukovatelj/ica crpkom za beton i mikserom

Uvjeti za upis:
-završena osnovna škola,
-liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja crpkom za beton i mikserom
-starost 18 godina
-Vozačka dozvola B kategorije
Nastavni program sadrži sljedeće cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Osnove mehanike
3. Motori s unutarnjim izgaranjem
4. Održavanje sredstava rada i materijali za podmazivanje
5. Uljna hidraulika
6. Crpke za beton i mikseri
7. Praktična nastava.
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.