Rukovatelj/ica hidrauličnom dizalicom

Uvjeti za upis:
-završena osnovna škola,
-liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja hidrauličnom dzalicom
-starost 18 godina
Nastavni program obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Osnove mehanike
2. Sredstva za nošenje tereta
3. Konstrukcija dizalice
4. Hidraulika
5. Održavanje i materijali za podmazivanje
6. Zaštita pri radu.
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.