Rukovatelj/ica kompresorom i kompresorskim strojevima

Uvjeti za upis:
-završena osnovna škola,
-liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za rukovatelja kompresorom i kompresorskim strojevima
-starost 18 godina
Nastavni plan sadrži sljedeće nastavne cjeline: 1. Osnove pneumatike
2. Motori
3. Kompresori i kompresorski strojevi
4. Održavanje i materijali za podmazivanje
5. Zaštita na radu
6. Praktična nastava.
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.