Rukovatelj/ica strojevima u primarnoj obradi kamena

Uvjeti upisa:
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice strojevima za primarnu obradu kamena

Predmeti: Kamen kao građevni materijal i stručno crtanje, Rukovanje alatima i strojevima u primarnoj obradi kamena, Zaštita na radu, Praktična nastava