Rukovatelj/ica toranjskom dizalicom

Uvjeti upisa:

- 18 godina života
- završena osnovna škola
- liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova
rukovatelja/ice toranjskom dizalicom

Predmeti: Zaštita na radu, konstrukcija toranjske dizalice, rukovanje toranjskom dizalicom, Praktična nastava