Rukovatelj/ica valjkom

Uvjet za upis: U program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja/ice valjkom može se upisati osoba koja ima:
•završenu osnovnu školu
•posjedovanje vozačke dozvole B prometne kategorije
•navršenih 18 godina života
•liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice valjkom
Nastavni program sadrži sljedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Osnovni dijelovi i održavanje valjka
3. Tehnologija rukovanja valjkom
4. Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10. za rukovatelja/icu valjkom.