Rukovatelj/ica vibronabijačem

Uvjeti upisa:
-18 godina života
-završena osnovna škola
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice vibronabijačem

Predmeti: Konstrukcija vibronabijača, Rukovanje vibronabijačem, Zaštita na radu, Zaštita na radu, Praktična nastava