Rukovatelj/ica viličarom

Uvjeti za upis:
-završena osnovna škola,
-liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za rukovatelja viličarom
-vozačka dozvola „B“ kategorije
-starost 18 godina
Nastavni plan obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Osnove mehanike
3. Motori s unutarnjim izgaranjem
4. Materijali za podmazivanje
5. Uljna hidraulika
6. Elektromotorni pogon
7. Kočnice i kočni uređaji
8. Palete i kontejneri
1. Praktična nastava.
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu s Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (NN 129/08, 50/10