Rukovatelj strojem za glodanje asfalta

Uvjeti upisa
- 18 godina života
- završenu osnovnu školu
- liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova RUKOVATELJA STROJEM ZA GLODANJE ASFALTA.
- vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Nastavne cjeline: Zaštita na radu i zaštita od požara, Konstrukcija stroja za glodanje asfalta,
Rukovanje strojem za glodanje asfalta, Praktična nastava