Rukovatelj strojem za hladnu reciklažu asfalta

Uvjeti upisa
- 18 godina života
- završenu osnovnu školu
- liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova RUKOVATELJA STROJEM ZA HLADNU RECIKLAŽU ASFALTA
- vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

 

Nastavne cjeline: Zaštita na radu i zaštita od požara, Konstrukcija stroja za hladnu reciklažu
asfalta, Rukovanje strojem za hladnu reciklažu asfalta, Praktična nastava