Rukovatelj strojem za usitnjavanje grana

Uvjeti upisa:
navršenih 18 godina
završenom osnovnom školom
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja strojem za usitnjavanje grana.

Predmeti:
Konstrukcija strojeva za usitnjavanje grana, Rukovanje strojevima za usitnjavanje grana, Zaštita na radu, Praktična nastava.