Rukovatelj strojem za vruću reciklažu asfalta

Uvjeti upisa
- 18 godina života
- završenu osnovnu školu
- liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova RUKOVATELJA STROJEM ZA VRUĆU RECIKLAŽU ASFALTA
- vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Nastavne cjeline: Zaštita na radu i zaštita od požara, Konstrukcija stroja za vruću reciklažu
asfalta, Rukovanje strojem za vruću reciklažu asfalta, Praktična nastava