Rukovatelj stupnom dizalicom

Uvjeti upisa:
najmanje završena osnovna škola
18 godina života
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja stupnom dizalicom

Predmeti: Konstrukcija stupne dizalice, Rukovanje stupnom dizalicom, Zaštita na radu i prva pomoć, Praktična nastava.