Signalist/ica-vezač/ica tereta

Uvjeti za upis u program: U program osposobljavanja za obavljanje poslova signalista/ica i vezač/ica tereta može se upisati osoba koja ima:
•završenu osnovnu školu
•navršenih 18 godina života
•liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova signalista/ica i vezač/ica treta
Nastavni plan obuhvaća: 1. Zaštita na radu
2. Teret kao predmet rukovanja
3. Teret i elementi za dizanje
4. Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10. za poslove signalista/ice - vezača/ice tereta.