Zidar/ka

U program osposobljavanja za zidara može se upisati osoba koja ima 18 godina i:
a) Završenu najmanje osnovnu školu
b) Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zidara/ice.

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: Zaštita na radu, Osnove zidarstva, Materijali, alati i tehnike u zidarstvu, Jednostavni zidarski radovi, Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.