Autolakirer

Uvjeti upisa:
najmanje završena osnovna škola,
18 godina života,
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju autolakirera

Predmeti: Autolakirerski materijali i alati, Jednostavni autolakirerski poslovi, Zaštita na radu, Praktična nastava