Osposobljavanje za monter/ka fotonaponskih sustava

Uvjeti upisa:

- završenu osnovnu školu
-18 godina starosti
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montera/ke fotonaponskih sustava

nastavne cjeline: elektrodinamika, električne instalacije fotonaponskih sustava, konstrukcije fotonaponskih sustava, tehničko dokumentiranje, zaštita na radu, fotonaponski sustavi, praktična nastava.