Osposobljavanje za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba

Uvjeti upisa:

- završenu osnovnu školu
-18 godina starosti
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

nastavne cjeline: osnove gerontologije, anatomije i fiziologije, njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba, zaštita na radu i prva pomoć, praktična nastava.