Program osposobljavanja za RUKOVATELJA /ICU KOMUNALNOM ČISTILICOM

Uvjeti upisa
– 18 godina života
– završenu osnovnu školu
– liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova
rukovatelja/ice komunalnom čistilicom
– posjeduje vozačku dozvolu "B" ili "C" kategorije
Nastavne cjeline: konstrukcija komunalne čistilice, rukovanje komunalnom čistilicom, zaštita na radu, praktična nastava.