Ronitelj/roniteljica u pomoćnim poslovima za potrebe podvodnih istraživanja

U program osposobljavanja za obavljanje poslova ronitelja/ice u pomoćnim poslovima za potrebe podvodnih istraživanja može se upisati osoba koja ima:
• završenu osnovnu školu
• navršenih 18 godina života za dubine ronjenja do 35 metra
• navršenih 21 godinu života za dubine ronjenja preko 35 metra
• liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova ronilaca u skladu sa procjenom opasnosti.
Nastavni plan obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu, zakoni i standardi
2. Medicina ronjenja - barokomore
3. Podvodni radni zadaci
4. Osnovna znanja za potrebe podvodnih istraživanja
5. Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10 za ronitelja/icu u pomoćnim poslovima za potrebe podvodnih istraživanja.