Poljoprivreda, prehrana i veterina - programi osposobljavanja i usavršavanja

Rukovatelj strojem za usitnjavanje grana

Uvjeti upisa
- navršenih najmanje 18 godina života,
- završenu najmanje osnovnu školu,
- liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova
rukovatelja strojem za usitnjavanje grana.

Nastavne cjeline: Konstrukcija strojeva za usitnjavanje grana, Rukovanje strojevima za usitnjavanje grana, Zaštita na radu, Praktična nastava

Više informacija

Rukovatelj/ica kružnom pilom za razrezivanje mesa

Uvjeti upisa
-18 godina života
-završenu osnovnu školu

-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova RUKOVATELJA/ICE KRUŽNOM PILOM ZA RAZREZIVANJE MESA

Radno okruženje i uvjeti rada
Nastavne cjeline: Vrste mesa, Konstrukcija kružne pile za razrezivanje mesa, Rukovanje kružnom pilom za razrezivanje mesa, Zaštita na radu i prva pomoć, Praktična nastava

Više informacija

Rukovatelj strojem za usitnjavanje grana

Uvjeti upisa:
navršenih 18 godina
završenom osnovnom školom
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja strojem za usitnjavanje grana.

Predmeti:
Konstrukcija strojeva za usitnjavanje grana, Rukovanje strojevima za usitnjavanje grana, Zaštita na radu, Praktična nastava.

Više informacija

Program osposobljavanja za poslove VOĆARA/ICE

Uvjeti upisa
-15 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova VOĆARA/ICE
nastavne cjeline: osnove voćarstva, radovi u voćnjaku, zaštita na radu, praktična nastava

Više informacija

Jednostavni poslovi u zanimanju pekar/ica

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju pekara/ice mogu upisati osobe
koje imaju minimalno završenu osnovnu školu i 18 godina života, te liječničko uvjerenje o
zdravstvenoj sposobnosti.

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: osnove poslovanja pekare, sastojci
pekarskih proizvoda, proizvodnja pekarskih proizvoda, osnove higijene i ekologije, zaštita na
radu, praktična nastava.

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o
osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN
129/08, 50/10.

Više informacija

Ronitelj/ice u ribarstvu

Program je prilagođen polaznicima koji moraju imati:
- najmanje završenu osnovnu školu
- zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ronilaca u skladu s procjenom opasnosti za buduće poslove,
- navršenih 18 godina života za dubine ronjenja do 35 metra.
- navršenih 21 godinu života za dubine ronjenja preko 35 metra.
- završeni ronilački ispit minimalne kategorije R2 ili ekvivalent navedene kategorije po bilo kojoj priznatoj asocijaciji koja je verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: Površinska podrška i komunikacije, podvodni radni zadaci, Medicina ronjenja –barokomore, Ekologija i zaštita mora, Osnove morskog ribarstva, Ribolovne tehnike i alati, Riba, Marikultura, Zakoni , pravila i standardi, Zaštita na radu, Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.

Više informacija