Jednostavni poslovi u zanimanju pekar/ica

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju pekara/ice mogu upisati osobe
koje imaju minimalno završenu osnovnu školu i 18 godina života, te liječničko uvjerenje o
zdravstvenoj sposobnosti.

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: osnove poslovanja pekare, sastojci
pekarskih proizvoda, proizvodnja pekarskih proizvoda, osnove higijene i ekologije, zaštita na
radu, praktična nastava.

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o
osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN
129/08, 50/10.