Program osposobljavanja za poslove VOĆARA/ICE

Uvjeti upisa
-15 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova VOĆARA/ICE
nastavne cjeline: osnove voćarstva, radovi u voćnjaku, zaštita na radu, praktična nastava