Ronitelj/ice u ribarstvu

Program je prilagođen polaznicima koji moraju imati:
- najmanje završenu osnovnu školu
- zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ronilaca u skladu s procjenom opasnosti za buduće poslove,
- navršenih 18 godina života za dubine ronjenja do 35 metra.
- navršenih 21 godinu života za dubine ronjenja preko 35 metra.
- završeni ronilački ispit minimalne kategorije R2 ili ekvivalent navedene kategorije po bilo kojoj priznatoj asocijaciji koja je verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: Površinska podrška i komunikacije, podvodni radni zadaci, Medicina ronjenja –barokomore, Ekologija i zaštita mora, Osnove morskog ribarstva, Ribolovne tehnike i alati, Riba, Marikultura, Zakoni , pravila i standardi, Zaštita na radu, Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.