Rukovatelj/ica kružnom pilom za razrezivanje mesa

Uvjeti upisa
-18 godina života
-završenu osnovnu školu

-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova RUKOVATELJA/ICE KRUŽNOM PILOM ZA RAZREZIVANJE MESA

Radno okruženje i uvjeti rada
Nastavne cjeline: Vrste mesa, Konstrukcija kružne pile za razrezivanje mesa, Rukovanje kružnom pilom za razrezivanje mesa, Zaštita na radu i prva pomoć, Praktična nastava