Rukovatelj strojem za usitnjavanje grana

Uvjeti upisa
- navršenih najmanje 18 godina života,
- završenu najmanje osnovnu školu,
- liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova
rukovatelja strojem za usitnjavanje grana.

Nastavne cjeline: Konstrukcija strojeva za usitnjavanje grana, Rukovanje strojevima za usitnjavanje grana, Zaštita na radu, Praktična nastava