Rukovatelj/ica komunalnom čistilicom

Uvjeti upisa:
18 godina života
završenu osnovnu školu
liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova
rukovatelja/ice komunalnom čistilicom
posjeduje vozačku dozvolu "B" ili "C" kategorije

Nastavne cjeline:

Konstrukcija komunalne čistilice, Rukovanje komunalnom čistilicom, Zaštita na radu,
Praktična nastava