Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - programi osposobljavanja i usavršavanja

Stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje vodoinstalatera.

Stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje vodoinstalatera.

Više informacija

Brodomonter

Uvjeti upisa: navršenih 18 godina završenom osnovnom školom liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova brodomontera. Predmeti: O brodu, materijalima za gradnju broda i elementima broda, Postupci obrade i spajanja materijala, obrada limova i profila, Predmontaža trupa broda i […]

Više informacija

Brodocjevar

Uvjeti upisa: navršenih 18 godina završenom osnovnom školom liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova brodocjevara. Predmeti: Cjevovodi u brodogradnji, Osnove tehničkog crtanja i dokumentacija, Alati, uređaji, strojevi i oprema za brodocjevara, Postupci obrade, spajanja cijevi i montaža cjevovoda, […]

Više informacija

Rukovatelj CNC glodalicom

Uvjeti upisa: navršenih 18 godina završenom srednjom školom poznaju osnove iz računalstva liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC glodalicom. Predmeti: Zaštita na radu, Osnove tehničkog crtanja, Osnove glodanja i mjerenja, Osnove CNC glodalice i upravljačka jedinica […]

Više informacija

Rukovatelj CNC tokarilicom

Uvjeti upisa: navršenih 18 godina završenom srednjom školom poznaju osnove iz računalstva liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC tokarilicom. Predmeti: Zaštita na radu, Osnove tehničkog crtanja, Osnove tokarenja i mjerenja, Osnove CNC tokarilice i upravljačka jedinica […]

Više informacija

Rukovatelj motornim transporterom

Uvjeti upisa: navršenih 18 godina završenom osnovnom školom liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja motornim transporterom. Predmeti: Zaštita na radu, Konstrukcija i održavanje motornog transportera, Rukovanje motornim transporterom, Praktična nastava.

Više informacija

Naziv zanimanja:graditelj/ica plastičnih plovila

Stjecanje stednje stučne spreme ili prekvalifikacija (obrazovni sektor:strojarstvo,brodogradnja i metalurgija)

Više informacija

Naziv zanimanja: brodograditelj/ica metalnih brodova

(obrazovni sektor:strojarstvo,brodogradnja i metalurgija)

Više informacija

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju limar/ica

Uvjeti upisa: – završenu osnovnu školu -18 godina starosti – liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova limara/ice nastavne cjeline: osnove limarstva, obrada limarskih proizvoda-osnovni postupci, montaža limarskih proizvoda-osnovni postupci, zaštita na radu, praktična nastava.

Više informacija

Graditelj/ica plastičnih plovila

Stjecanje stednje stučne spreme ili prekvalifikacija

Više informacija

Brodograditelj/ica metalnih brodova

Stjecanje stednje stučne spreme ili prekvalifikacija

Više informacija

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju BRAVARA/KE

Uvjeti upisa -18 godina života -završenu osnovnu školu -liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova BRAVARA/KE nastavne cjeline: Materijali u bravarstvu,Osnovni bravarski radovi, Zaštita na radu, praktična nastava.

Više informacija

Osposobljavanje za rukovatelja/icu hidrauličkim alatima

U program osposobljavanja za rukovatelja/icuhidrauličnim alatima može se upisati osoba koja ima: – završenu osnovnu školu -18 godina starosti – liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje hidrauličnim alatima. Nastavne cjeline: Konstrukcija i princip rada hidrauličkih alata, rukovanje hidrauličkim alatima, […]

Više informacija

Zavarivač/ica mig-mag postupkom

Uvjeti upisa: -18 godina života -završenu osnovnu školu -liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova zavarivača/ice mig-mag postupkom Predmeti: Poznavanje tehničkih metalnih materijala i plinova, Zavarivanje MIG-MAG postupkom, Zaštita na radu, Praktična nastava

Više informacija

Zavarivač/ica rel postupkom

Uvjeti upisa: -18 godina života -završenu osnovnu školu -liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova zavarivač/ice rel postupkom Predmeti: Poznavanje tehničkih metalnih materijala i plinova, Zavarivanje ručnim elektrolučnim postupkom-REL, Zaštita na radu, Praktična nastava

Više informacija

Zavarivač/ica tig postupkom

Uvjeti upisa: -18 godina života -završenu osnovnu školu -liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova zavarivača/ice tig postupkom Predmeti: Poznavanje tehničkih metalnih materijala i plinova, Zavarivanje TIG postupkom, Zaštita na radu, Praktična nastava

Više informacija

Bravar/ka

Uvjeti upisa -18 godina života -završenu osnovnu školu -liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova BRAVARA/KE nastavne cjeline: Materijali u bravarstvu, Osnovni bravarski radovi, Zaštita na radu, praktična nastava.

Više informacija

Rukovatelj/ica hidrauličkim alatima

U program osposobljavanja za rukovatelja/icuhidrauličnim alatima može se upisati osoba koja ima: – završenu osnovnu školu -18 godina starosti – liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje hidrauličnim alatima. nastavne cjeline: Konstrukcija i princip rada hidrauličkih alata, rukovanje hidrauličkim alatima, […]

Više informacija

Rukovatelj/ica kotlovskim postrojenjem

Uvjeti za upis: -liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za rukovatelja/icom kotlovnicom -starost 18 godina Nastavni plan sadrži sljedeće nastavne cjeline: 1. Fizika , kemija i elektrotehnika 2. Tehnologija zanimanja 3. Rukovanje kotlovskim postrojenjem 4. Zaštita na […]

Više informacija

Autogeni/a zavarivač/ica – rezač/ica

Uvjeti upisa: – 18 godina života – završenu osnovnu školu – liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova AUTOGENOG/E ZAVARIVAČA/ICE-REZAČA/ICE Predmeti: Zaštita na radu, Poznavanje tehničkih metalnih materijala i plinova Autogeno zavarivanje-rezanje Praktična nastava

Više informacija

Program za stjecanje srednje stručne spreme te prekvalifikacije za zanimanje brodograditelj/ica metalnih brodova

Uvjeti upisa: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti, ugovor s brodogrdilištem Predmeti: hrvatski jezik, strani jezik, povijest, vjeronauk/etika, tjelesna i zdravstvena kultura, politika i gospodarstvo, osnove računalstva, matematika u struci, tehničko crtanje, osnove tehničke mehanike, osnove brodogradnje, elementi broda, […]

Više informacija

Rukovatelj/ica motornom kosilicom

Uvjeti za upis: -završena osnovna škola, -liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za rukovatelja/icom motornim kosilicama -starost 18 godina Nastavni program obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Osnove mehanike 2. Hidraulika 3. Motori 4. Konstrukcija stroja 5. Održavanje […]

Više informacija

Ronitelj/ica za metalske podvodne radove

Program je prilagođen polaznicima koji moraju imati: – najmanje završenu osnovnu školu – zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ronioca u skladu s procjenom opasnosti za buduće poslove, – navršenih 18 godina života za dubine ronjenja do 35 metra. – navršenih […]

Više informacija

Antikorozist/ica

Uvijeti za upis: – završena osnovna škola, – liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za antikorozista, – starost 18 godina Nastavni plan sadrži sljedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu 2. Poznavanje materijala 3. Poznavanje materijala 4. […]

Više informacija