Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - programi osposobljavanja i usavršavanja

Brodomonter

Uvjeti upisa:
navršenih 18 godina
završenom osnovnom školom
liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova brodomontera.

Predmeti:
O brodu, materijalima za gradnju broda i elementima broda,
Postupci obrade i spajanja materijala, obrada limova i profila,
Predmontaža trupa broda i montaža sekcija na navozu,
Osnove tehničkog crtanja i dokumentacije,
Zaštita na radu,
Praktična nastava.

Više informacija

Brodocjevar

Uvjeti upisa:
navršenih 18 godina
završenom osnovnom školom
liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova brodocjevara.

Predmeti:
Cjevovodi u brodogradnji, Osnove tehničkog crtanja i dokumentacija, Alati, uređaji, strojevi i oprema za brodocjevara, Postupci obrade, spajanja cijevi i montaža cjevovoda,
Zaštita na radu, Praktična nastava.

Više informacija

Rukovatelj CNC glodalicom

Uvjeti upisa:
navršenih 18 godina
završenom srednjom školom
poznaju osnove iz računalstva
liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC glodalicom.

Predmeti:
Zaštita na radu, Osnove tehničkog crtanja, Osnove glodanja i mjerenja, Osnove CNC glodalice i upravljačka jedinica stroja, Osnovne funkcije CNC glodalice, Praktična nastava

Više informacija

Rukovatelj CNC tokarilicom

Uvjeti upisa:
navršenih 18 godina
završenom srednjom školom
poznaju osnove iz računalstva
liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC tokarilicom.

Predmeti:
Zaštita na radu, Osnove tehničkog crtanja, Osnove tokarenja i mjerenja, Osnove CNC tokarilice i upravljačka jedinica stroja, Osnovne funkcije CNC tokarilice, Praktična nastava.

Više informacija

Rukovatelj motornim transporterom

Uvjeti upisa:
-18 godina života
-završena osnovna škola
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za poslove RUKOVATELJA MOTORNIM TRANSPORTEROM

Nastavne cjeline: Zaštita na radu, Konstrukcija i održavanje motornog transportera, Rukovanje motornim transporterom, Praktična nastava

Više informacija

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju limar/ica

Uvjeti upisa:

- završenu osnovnu školu
-18 godina starosti
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova limara/ice

nastavne cjeline: osnove limarstva, obrada limarskih proizvoda-osnovni postupci, montaža limarskih proizvoda-osnovni postupci, zaštita na radu, praktična nastava.

Više informacija

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju BRAVARA/KE

Uvjeti upisa
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova BRAVARA/KE
nastavne cjeline: Materijali u bravarstvu,Osnovni bravarski radovi, Zaštita na radu, praktična nastava.

Više informacija

Osposobljavanje za rukovatelja/icu hidrauličkim alatima

U program osposobljavanja za rukovatelja/icuhidrauličnim alatima može se upisati osoba koja ima:

- završenu osnovnu školu
-18 godina starosti
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje hidrauličnim alatima.

Nastavne cjeline: Konstrukcija i princip rada hidrauličkih alata, rukovanje hidrauličkim alatima, zaštita na radu,praktična nastava.

Više informacija

Zavarivač/ica mig-mag postupkom

Uvjeti upisa:
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova
zavarivača/ice mig-mag postupkom

Predmeti: Poznavanje tehničkih metalnih materijala i plinova, Zavarivanje MIG-MAG postupkom, Zaštita na radu, Praktična nastava

Više informacija

Zavarivač/ica rel postupkom

Uvjeti upisa:
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova
zavarivač/ice rel postupkom

Predmeti: Poznavanje tehničkih metalnih materijala i plinova, Zavarivanje ručnim elektrolučnim postupkom-REL, Zaštita na radu, Praktična nastava

Više informacija

Zavarivač/ica tig postupkom

Uvjeti upisa:
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova
zavarivača/ice tig postupkom

Predmeti:
Poznavanje tehničkih metalnih materijala i plinova, Zavarivanje TIG postupkom, Zaštita na radu, Praktična nastava

Više informacija

Bravar/ka

Uvjeti upisa
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova BRAVARA/KE
nastavne cjeline: Materijali u bravarstvu, Osnovni bravarski radovi, Zaštita na radu, praktična nastava.

Više informacija

Rukovatelj/ica hidrauličkim alatima

U program osposobljavanja za rukovatelja/icuhidrauličnim alatima može se upisati osoba koja ima:
- završenu osnovnu školu
-18 godina starosti
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje hidrauličnim alatima.

nastavne cjeline: Konstrukcija i princip rada hidrauličkih alata, rukovanje hidrauličkim alatima, zaštita na radu, praktična nastava.

Više informacija

Rukovatelj/ica kotlovskim postrojenjem

Uvjeti za upis:
-liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za rukovatelja/icom kotlovnicom
-starost 18 godina
Nastavni plan sadrži sljedeće nastavne cjeline: 1. Fizika , kemija i elektrotehnika
2. Tehnologija zanimanja
3. Rukovanje kotlovskim postrojenjem
4. Zaštita na radu
5. Praktična nastava.
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.

Više informacija

Autogeni/a zavarivač/ica – rezač/ica

Uvjeti upisa:
- 18 godina života
- završenu osnovnu školu
- liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova
AUTOGENOG/E ZAVARIVAČA/ICE-REZAČA/ICE

Predmeti: Zaštita na radu, Poznavanje tehničkih metalnih materijala i plinova Autogeno zavarivanje-rezanje Praktična nastava

Više informacija

Ronitelj/ica za metalske podvodne radove

Program je prilagođen polaznicima koji moraju imati:
- najmanje završenu osnovnu školu
- zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ronioca u skladu s procjenom opasnosti za buduće poslove,
- navršenih 18 godina života za dubine ronjenja do 35 metra.
- navršenih 21 godinu života za dubine ronjenja preko 35 metra.
- završeni ronilački ispit minimalne kategorije R2 ili ekvivalent navedene kategorije po bilo kojoj priznatoj asocijaciji koja je verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Nastavni program obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Podvodni radni zadaci
2. Medicina ronjenja-barokomore
3. Ekologija i zaštita mora
4. Ronilački uređaji i strojevi
5. Tehnologija zanimanja
6. Alati
7. Zakoni,pravila i standardi
8. Zaštita na radu
9. Praktična nastava.
Nakon uspješnog savladanog programa polaznik se ocjenjuje sa „zadovoljio“ i stjeće pravo na javnu ispravu.
Javna isprava se izdaje prema propisanim službenim obrascima, a u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129 / 08., 50/10.

Više informacija

Antikorozist/ica

Uvijeti za upis:
- završena osnovna škola,
- liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za antikorozista,
- starost 18 godina
Nastavni plan sadrži sljedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Poznavanje materijala
3. Poznavanje materijala
4. Praktična nastava.
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.

Više informacija

Rukovatelj/ica motornom kosilicom

Uvjeti za upis:
-završena osnovna škola,
-liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za rukovatelja/icom motornim kosilicama
-starost 18 godina
Nastavni program obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Osnove mehanike
2. Hidraulika
3. Motori
4. Konstrukcija stroja
5. Održavanje i materijali za podmazivanje
6. Zaštita na radu
7. Praktična nastava.
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.

Više informacija