Antikorozist/ica

Uvijeti za upis:
– završena osnovna škola,
– liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za antikorozista,
– starost 18 godina
Nastavni plan sadrži sljedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Poznavanje materijala
3. Poznavanje materijala
4. Praktična nastava.
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.