Autogeni/a zavarivač/ica – rezač/ica

Uvjeti upisa:
- 18 godina života
- završenu osnovnu školu
- liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova
AUTOGENOG/E ZAVARIVAČA/ICE-REZAČA/ICE

Predmeti: Zaštita na radu, Poznavanje tehničkih metalnih materijala i plinova Autogeno zavarivanje-rezanje Praktična nastava