Bravar/ka

Uvjeti upisa
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova BRAVARA/KE
nastavne cjeline: Materijali u bravarstvu, Osnovni bravarski radovi, Zaštita na radu, praktična nastava.