Brodocjevar

Uvjeti upisa:
navršenih 18 godina
završenom osnovnom školom
liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova brodocjevara.

Predmeti:
Cjevovodi u brodogradnji, Osnove tehničkog crtanja i dokumentacija, Alati, uređaji, strojevi i oprema za brodocjevara, Postupci obrade, spajanja cijevi i montaža cjevovoda,
Zaštita na radu, Praktična nastava.