Brodomonter

Uvjeti upisa:
navršenih 18 godina
završenom osnovnom školom
liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova brodomontera.

Predmeti:
O brodu, materijalima za gradnju broda i elementima broda,
Postupci obrade i spajanja materijala, obrada limova i profila,
Predmontaža trupa broda i montaža sekcija na navozu,
Osnove tehničkog crtanja i dokumentacije,
Zaštita na radu,
Praktična nastava.