Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju limar/ica

Uvjeti upisa:

- završenu osnovnu školu
-18 godina starosti
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova limara/ice

nastavne cjeline: osnove limarstva, obrada limarskih proizvoda-osnovni postupci, montaža limarskih proizvoda-osnovni postupci, zaštita na radu, praktična nastava.