Program za stjecanje srednje stručne spreme te prekvalifikacije za zanimanje brodograditelj/ica metalnih brodova

Uvjeti upisa: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti, ugovor s brodogrdilištem

Predmeti: hrvatski jezik, strani jezik, povijest, vjeronauk/etika, tjelesna i zdravstvena kultura, politika i gospodarstvo, osnove računalstva, matematika u struci, tehničko crtanje, osnove tehničke mehanike, osnove brodogradnje, elementi broda, tehnologija gradnje broda, konstrukcije broda, tjelesna i zdravstvena kultura, tehnologija obrade i montaže, elementi broda, linije broda , strukovni predmeti, matematika u struci, praktična nastava u školi,
tehnologija obrade i montaže, elementi broda, linije broda, praktična nastava u radnom procesu.