Ronitelj/ica za metalske podvodne radove

Program je prilagođen polaznicima koji moraju imati:
- najmanje završenu osnovnu školu
- zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ronioca u skladu s procjenom opasnosti za buduće poslove,
- navršenih 18 godina života za dubine ronjenja do 35 metra.
- navršenih 21 godinu života za dubine ronjenja preko 35 metra.
- završeni ronilački ispit minimalne kategorije R2 ili ekvivalent navedene kategorije po bilo kojoj priznatoj asocijaciji koja je verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Nastavni program obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Podvodni radni zadaci
2. Medicina ronjenja-barokomore
3. Ekologija i zaštita mora
4. Ronilački uređaji i strojevi
5. Tehnologija zanimanja
6. Alati
7. Zakoni,pravila i standardi
8. Zaštita na radu
9. Praktična nastava.
Nakon uspješnog savladanog programa polaznik se ocjenjuje sa „zadovoljio“ i stjeće pravo na javnu ispravu.
Javna isprava se izdaje prema propisanim službenim obrascima, a u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129 / 08., 50/10.