Rukovatelj/ica motornom kosilicom

Uvjeti za upis:
-završena osnovna škola,
-liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za rukovatelja/icom motornim kosilicama
-starost 18 godina
Nastavni program obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Osnove mehanike
2. Hidraulika
3. Motori
4. Konstrukcija stroja
5. Održavanje i materijali za podmazivanje
6. Zaštita na radu
7. Praktična nastava.
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.