Rukovatelj motornim transporterom

Uvjeti upisa:
-18 godina života
-završena osnovna škola
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za poslove RUKOVATELJA MOTORNIM TRANSPORTEROM

Nastavne cjeline: Zaštita na radu, Konstrukcija i održavanje motornog transportera, Rukovanje motornim transporterom, Praktična nastava