Zavarivač/ica rel postupkom

Uvjeti upisa:
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova
zavarivač/ice rel postupkom

Predmeti: Poznavanje tehničkih metalnih materijala i plinova, Zavarivanje ručnim elektrolučnim postupkom-REL, Zaštita na radu, Praktična nastava