Šumarstvo, prerada i obrada drva - programi osposobljavanja i usavršavanja

Jednostavni poslovi u zanimanju STOLARA

Uvjeti upisa
-18 godina života
-završena osnovna škola
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova
STOLARA/ICE
Nastavne cjeline: Zaštita na radu i zaštita od požara, Stolarski materijali, Stolarski radovi,
Praktična nastava

Više informacija

Osposobljavanje za rukovatelja/icu kružnom pilom-cirkularom

Uvjeti upisa:

- završenu osnovnu školu
-18 godina starosti
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje rukovatelja/ice kružnom pilom-cirkularom

nastavne cjeline: uvod u drvne materijale, konstrukcija kružne pile, rukovanje kružnom pilom, zaštita na radu i prva pomoć, praktična nastava.

Više informacija

Rukovatelj/ica strojevima za primarnu preradu drvne mase

UVJETI UPISA
-18 godina života
-završena osnovna škola
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline:
Vrste, građa i produkti drva, Konstrukcija strojeva za primarnu preradu drvne mase, Rukovanje strojevima za primarnu preradu drvne mase, Zaštita na radu, Praktična nastava.

Više informacija

Rukovatelj/ica strojevima za sekundarnu preradu drvne mase

UVJETI UPISA
-18 godina života
-završena osnovna škola
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice strojevima za sekundarnu preradu drvne mase

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: Vrste, građa i produkti drva, Rukovanje strojevima za sekundarnu preradu drvne mase, Zaštita na radu, Praktična nastava.

Više informacija

Program osposobljavanja za poslove maslinara/ke

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za obavljanje poslova maslinara/ke mogu se upisati osobe sa najmanje:
- završenom osnovnom školom
- navršenih 18 godina
- liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova maslinara/ke

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline:
Uvod u maslinarstvo, Radovi u masliniku, Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć, Praktična nastava.

Više informacija

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju STOLAR/ICA

Uvjeti upisa:
- 18 godina života
- završena osnovna škola
- liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova
STOLARA/ICE

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline:
Zaštita na radu i zaštita od požara, Stolarski materijali, Stolarski radovi, Praktična nastava

Više informacija

Rukovatelj/ica motornom pilom

Uvjeti za upis:
-završena osnovna škola,
-liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za rukovatelja motornim pilama
-starost 18 godina
Nastavni plan obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1.Osnove mehanike
2.Održavanje sredstava rada i materijali za podmazivanje
3.Zaštita na radu
4.Motorne pile
5.Priprema,puštanje u rad i provjera znanja
6.Rad s motornom pilom (osobito na poligonu)
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.

Više informacija