Jednostavni poslovi u zanimanju STOLARA

Uvjeti upisa
-18 godina života
-završena osnovna škola
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova
STOLARA/ICE
Nastavne cjeline: Zaštita na radu i zaštita od požara, Stolarski materijali, Stolarski radovi,
Praktična nastava